Facebook page

Період трипільської цивілізації. Доба міді.

В доісторичному минулому України можна знайти чимало яскравих подій та явищ, які визначили подальшу історію краю. Одним з таких епізодів стала поява Трипільської протоцивілізації, яка залишила нам у спадок численні сліди однієї з найдавніших і найяскравіших землеробських культур доісторичної Європи.

Вона існувала понад дві тисячі років — з другої половини шостого до першої чверті третього тисячоліття до Різдва Христового. Відповідно до археологічної періодизації цей період на Балканах та в Україні називають енеолітом, віком мідно-кам'яним, або мідним віком.  Час існування трипільської цивілізації, межа IV-III тисячоліть відносять вже до раннього бронзового віку.

Нині трипільські старожитності відомі на землях трьох держав — Румунії, Молдови та України. Від Прикарпаття на Заході до Середнього Подніпров’я на Сході, від Волині до узбережжя Чорного моря на півдні знайдено сліди цієї давньої цивілізації.

Трипільська цивілізація в VI-III тис. до Р.Х. була складовою частиною цивілізації Старої Європи, її східним форпостом. В IV тис. до Р.Х. на території, населеній носіями трипільської цивілізації, виникають найбільші в Європі того часу поселення-протоміста і цей регіон на тисячу років стає одним  з найбільш розвинених на континенті.

Вражають досягнення трипільців в галузі ремесел — металообробки та гончарства. Знання про ковальську обробку міді, режими термообробки та лиття в деяких аспектах не поступаються сучасному рівню (в цій галузі). Трипільцями впроваджено поворотний пристрій в гончарстві, двоярусні горни для випалу посуду.

Представлені в колекції старожитності дають змогу скласти всебічне уявлення про світ трипільської цивілізації та людей, які створили її на землях України в VІ-ІІІ  тисячоліттях до Р.Х.

Це посуд, антропоморфна та зооморфна пластика, моделі храмів, інструменти та зброя з міді, каменю, кістки. Деякі вироби унікальні і не мають аналогів серед знахідок, зроблених за останні сотні років дослідження трипільських пам'яток.

Виготовлені з глини моделі будівель, датовані кінцем V - початком IV тис. до Р.Х. є зразками культових виробів, які могли використовуватися під час обрядів, пов'язаних з будівництвом. Особливості архітектури та виключне багатство їх оздоблення дозволяють припустити, що перед нами — моделі давніх  храмів. Ці споруди, а також  символіка, яка їх прикрашає,  знаходять аналогії в давній архітектурі Месопотамії та Єгипту V - II тис. до Р.Х. Без перебільшення, вони змінюють сталі уявлення про архітектуру доби мідного віку на території України.

Найдавніші вироби прикрашені різним орнаментом і інкрустацією, а найпізніші досконалим розписом в одну, або дві фарби.

Керамічні вироби демонструють розвиток ремісничої майстерності та еволюцію художніх стилів впродовж трьох тисяч  років на землях  від Дністра на заході до Дніпра на сході. 

Посудина грушоподібна
Посудина грушоподібна

Кінець. V - поч. IV тис. до Р.Х. Кераміка: ліплення, ангоб, випал. Висота 33 см, діаметр 28,5 см. Інв. № ПКП 4.

Посудина грушоподібна, безшийна, з круглим отвором устя, біля якого розміщені два горизонтальні вушка. Поверхня оздоблена криволінійним заглибленим орнаментом у вигляді стрічки із трьох жолобків, що утворює на плічках чотири парні зображення змій. Виріб поділений на дві частини горизонтальним поясом із чотирма наліпами. Заштриховане тло у трикутних проміжках між зображеннями змій заповнене краплеподібними фігурами.

Посудина грушоподібна
Посудина грушоподібна

Перша пол. V тис. до Р.Х. Кераміка: ліплення, випал. Висота 14,7 см, діаметр 20,2 х 22 см. Інв. № ПКП 6

Посудина грушоподібна, безшийна, зі зрізаними та дещо деформованими вінцями. На плічках містяться чотири конічні виступи із вертикальними отворами. Піддон виразно означений, плитчатий. Навколо вушок виріб прикрашений орнаментом у вигляді чотирьох пелюсток квітки, вписаних у коло. Поверхня оздоблена заглибленими спіралеподібними стрічками з поперечними насічками, закрученими навколо вушок. Заштриховане тло у проміжках заповнене краплеподібними фігурами, на яких місцями збереглася біла паста.

Статуетка чоловіча
Статуетка чоловіча

3600 – 3400 рр. до Р.Х. Кераміка: ліплення, випал. Висота 15,6 см, ширина 5,3 х 6,3 см. Інв. № ПКП 11.

Статуетка чоловіча, масивна, із двома широко розставленими, окремо виліпленими нижніми кінцівками, котрі завершуються великими ступнями. Інші частини тіла відтворені схематично: тулуб масивний, циліндричний; талія, живіт та стегна чітко не означені, руки зображені у вигляді напівкруглих відростків, розведених та простягнутих уперед. Ознака статі досить виразно трактована подвійним наліпом. Шия широка та міцна, голова округла, із пласкою маківкою. На протилежних боках голови ямками зображено вуха. Обличчя реалістичне, з великим носом та роззявленим товстогубим ротом. Очі позначені наколками.

Миска розписна
Миска розписна

IV тис. до Р.Х. Кераміка: ліплення, ангоб, випал, розпис. Висота 7,1 см, діаметр 22,5 см. Інв. № ПКП 28

Миска розписна із S-подібним профілем. Розпис нанесений фарбою темно - та світло-брунатного кольорів по лискованій поверхні, двосторонній, складається із орнаментальних горизонтальних поясів та трикутних сегментів. У нижній частині тулуба міститься орнаментальна композиція із дугоподібних ліній, які утворюють вісімку й овали.

Модель храму
Модель храму

4100 - 3900 рр. до Р.Х. Кераміка: ліплення, ангоб, розпис мінеральними фарбами. Висота 31 см, довжина 32,7 см, ширина 26,7 см. Інв. № ПКП 29.

Модель зображає щедро оздоблену монументальну споруду, котрий стоїть на платформі, розміщеній на чотирьох масивних стовпчиках. Поверхня була вкрита світло-брунатним ангобом, розпис нанесений фарбою темно-брунатного кольору. Зовнішня сторона платформа містить помітні сліди ліплення виробу – кріплення стін по периметру. На поверхні збереглися численні відбитки пальців майстра. Платформа товщиною приблизно 1см по периметру оздоблена мальованими навкісними лініями. Будівля має округлий дах, прикрашений угорі на фронтонах рогами-лунницями. Арки фасадів прикрашені розписом зі стрічок, утворених широкими та тонкими лініями. На арках розміщено по три невеличкі наліпи – один у центрі та два розташовані нижче.

Ложка
Ложка

V тис. до Р.Х. Кераміка: ліплення, ангоб. Довжина 21,5 см, діаметр 7,6 см. Інв. № ПКП 41.

Ложка складається із напівсферичної ложки та довгого держака, котрий має фігурне завершення у вигляді трикутників і наскрізний отвір.

Посудина біноклеподібна
Посудина біноклеподібна

4400 – 4200 рр. до Р.Х. Кераміка: ліплення, заглиблена орнаментація. Висота 26,2 см, довжина 27 х 27,5 см, діаметр 12 см.
Інв. № ПКП 47.

Посудина біноклеподібна у вигляді двох порожнистих розтрубів, з’єднаних трьома перемичками. Кожен розтруб – це конічна чаша на високому конусоподібному піддоні, котрий звужується доверху. Поверхня оздоблена заглибленим орнаментом у вигляді поясів, утворених горизонтальними жолобками.

Модель саней
Модель саней

4300 – 4100 рр. до Р.Х. Кераміка: ліплення, випал. Висота 6,2 см, довжина 9,2 см, ширина 4,7 см. Інв. № ПКП 48.

Виріб середнього розміру, досить умовно відтворює сани. Короб овальний у плані, глибокий. Полози спереду заокруглені отворами. Верхня частина короба та полози прикрашені ланцюжками, утвореними глибокими ямками.

Фалос керамічний
Фалос керамічний

4500–3000 рр. до Р.Х. Кераміка: ліплення, відтискування, різьблення. Висота 6,3 см, довжина 16 см. Інв. № ПКП 49.

Фалос керамічний, прикрашений врізаним спіралеподібним орнаментом та відтисками палички. Область яєчок оформлена у вигляді невеликої посудини. Під середньою частиною знаходиться підставка – плаский стовпчик, трохи розширений до низу.

Модель храму
Модель храму

4200–4000 рр. до Р.Х. Кераміка: ліплення, ангоб, орнаментування. Висота 29х29,5х30см, довжина 45см, ширина 27см. Інв.№ ПКП 65. 

 Модель керамічна. Умовно зображає прямокутну в плані споруду, ймовірно храм. Будівля розташована на невисокій платформі, опертій на шість ніжок. Дах банеподібний, на торцях  фронтони увінчані горизонтальними зображеннями лунниць, які нагадують роги бика. Поверхня моделі раніше була пофарбована червоним кольором, а  врізні лінії орнаменту були заповнені білою пастою. Вхід до будівлі оформлено високою аркою, прикрашеною врізними зображеннями п’яти символічних лунниць, кожна з яких складається із двох дуг. Ці зображення розташовані симетрично, по два зліва та справа від входу, а один – угорі, над входом. Крім того, у проміжках між лунницями розміщено чотири невеликі напівсферичні наліпи. Стіни будівлі виведені на рівні платформи. Кожна з них містить наліпи у вигляді трьох фігурних стовпів. У свою чергу кожен стовп має конічний верх, підкреслений невеличкою заглибиною. По нижній частині конуса зроблені ямки, на стовпах – по три горизонтальні насічки. Проміжки між стовпами на стінах заповнені парними стилізованими зображеннями змій, утвореними врізними лініями. У торцевій стіні, протилежній до входу, прорізане кругле вікно, оздоблене прокресленим колом із трикутними орнаментальними композиціями.

Миска
Миска

4200-4000 рр. до Р.Х. Кераміка: ліплення, орнаментування, випал. Висота 21,3х24,2см, діаметр 51см. Інв.№ ПКП 54. 

Миска біконічна закритого типу, з фігурною ручкою на загнутих досередини вінцях. Нижня її частина має зрізано-конічну форму, а верхня – напівсферичну. На вінцях містяться два округлі виступи, на одному з яких знаходиться фігурна антропо-зооморфна стрічкова ручка, до устя піднята під кутом, із поздовжнім ребром посередині. На піднятому кінці ручки зроблені два наліпи (зберігся лише один). Виріб виготовлений з білої глини, перед випалом був покритий ангобом помаранчевого кольору, що нині майже не зберігся. На протилежному від ручки виступі розміщено візерунок у вигляді овалу із втисненою крапкою у центрі. Загальна орнаментальна композиція, нанесена на верхню частину посудини, має дві поперечні стрічки, кожна з яких утворена чотирма паралельними врізаними лініями.

  

Миска овальної форми
Миска овальної форми

4000 р. до Р.Х. Кераміка: ліплення, ангоб, випал, розпис. Висота 14,5см, довжина 24,5 см, ширина 25,5см. Інв.№ ПКП 57.

Миска глибока, овальної форми, з прямими краями та пласким дном. Уся поверхня орнаментована. На вінцях – горизонтальне коло хвилеподібного візерунку. На тулубі орнаментовані горизонтальні, вертикальні, скісні та дугоподібні пояси. На внутрішню поверхню боків нанесені зооморфні зображення. Розпис виконано фарбами темно та світло-брунатного кольорів.

Амфора куляста
Амфора куляста

Друга пол. IV тис. до Р.Х. Кераміка: ліплення, ангоб, розпис. Висота 18см, діаметр 18,5см. Інв.№ ПКП 71.

Амфора куляста, середньої форми, з короткою шийкою, відігнутими зсередини вінцями, опуклим тулубом, конічною піддонною частиною та симетрично розташованими двома ручками із наскрізними горизонтальними отворами. Під вінцями та навколо шийки містяться два пояси зигзагів. На тулубі виконано розпис фарбою темно і світло-брунатного кольорів, що створює двоярусну композицію. Нижчий ярус заповнений тангентами у вигляді овалів та навскісних стрічок. Вищий ярус поділений на шість площин вертикальними орнаментальними поясами із хвилеподібних стрічок, обрамлених з двох боків лініями з рисками-“війками”. Кожна площина у своїй верхній частині містить дугастий фестон, утворений паралельними лініями та згори облямований зубцями. У центрі зображені концентричні кола з торочками. На вушках – горизонтальні смужки, під вушками – стрічки, заповнені ланцюжками ромбів. Зовні під вінцями залиті зубці, а зсередини – напівовали.

Виріб дископодібний
Виріб дископодібний

4000 р. до Р.Х. Кераміка: ліплення, орнаментування. Висота 4,4см, діаметр 13,4см. . Інв.№ ПКП 104. 

Виріб знизу плаский, згори опуклий, краї закруглені. Верх оздоблений заглибленим орнаментом, нанесеним місяцеподібним штампом. У даному випадку маємо сакральний виріб – “хлібець”.

Посудина амфороподібна
Посудина амфороподібна

Кін.IV тис. до Р.Х. Кераміка: ліплення, орнаментування. Висота 10,6см, діаметр 13,1см. Інв.№ ПКП 109.Кін.IV тис. до Р.Х. Кераміка: ліплення, орнаментування. Висота 10,6см, діаметр 13,1см. Інв.№ ПКП 109.

Посудина має опуклий тулуб, високе горлечко та два симетрично розміщені горизонтальні вушка. Тулуб фігурний, розділений на чотири опуклі частини вертикальними розлогими жолобками, що починаються від квадратного денця. Вушка розміщені у двох заглибинах. Горлечко також фігурне, має чотири чітко окреслені округлі устя, згори розділені хрестоподібною перемичкою у вигляді подвійної вісімки. Краї вінець по периметру оздоблені поперечними насічками. На шийці – пояс із відтисків вузького скобкового штампа, щільно розміщених у три горизонтальні ряди, які утворюють зигзагоподібний візерунок. Від пояса до середини тулуба проходять чотири зигзагоподібні стрічки, зроблені в заглибинах та нанесені тим самим штампом.