Facebook page

Модель храму

4200–4000 рр. до Р.Х. Кераміка: ліплення, ангоб, орнаментування. Висота 29х29,5х30см, довжина 45см, ширина 27см. Інв.№ ПКП 65. 

 Модель керамічна. Умовно зображає прямокутну в плані споруду, ймовірно храм. Будівля розташована на невисокій платформі, опертій на шість ніжок. Дах банеподібний, на торцях  фронтони увінчані горизонтальними зображеннями лунниць, які нагадують роги бика. Поверхня моделі раніше була пофарбована червоним кольором, а  врізні лінії орнаменту були заповнені білою пастою. Вхід до будівлі оформлено високою аркою, прикрашеною врізними зображеннями п’яти символічних лунниць, кожна з яких складається із двох дуг. Ці зображення розташовані симетрично, по два зліва та справа від входу, а один – угорі, над входом. Крім того, у проміжках між лунницями розміщено чотири невеликі напівсферичні наліпи. Стіни будівлі виведені на рівні платформи. Кожна з них містить наліпи у вигляді трьох фігурних стовпів. У свою чергу кожен стовп має конічний верх, підкреслений невеличкою заглибиною. По нижній частині конуса зроблені ямки, на стовпах – по три горизонтальні насічки. Проміжки між стовпами на стінах заповнені парними стилізованими зображеннями змій, утвореними врізними лініями. У торцевій стіні, протилежній до входу, прорізане кругле вікно, оздоблене прокресленим колом із трикутними орнаментальними композиціями.