Facebook page

Посудина грушоподібна

Кінець. V - поч. IV тис. до Р.Х. Кераміка: ліплення, ангоб, випал. Висота 33 см, діаметр 28,5 см. Інв. № ПКП 4.

Посудина грушоподібна, безшийна, з круглим отвором устя, біля якого розміщені два горизонтальні вушка. Поверхня оздоблена криволінійним заглибленим орнаментом у вигляді стрічки із трьох жолобків, що утворює на плічках чотири парні зображення змій. Виріб поділений на дві частини горизонтальним поясом із чотирма наліпами. Заштриховане тло у трикутних проміжках між зображеннями змій заповнене краплеподібними фігурами.